Säkerhet & Miljö

Vår verksamhet bedrivs med minimal påfrestning på miljön och med fokus på säkerheten. Trots detta så utförs våra aktiviteter givetvis på egen risk.

Vi är Utbildade på första hjälpen samt hjärt- och lungräddning, hjärtstartare finns på gården. Säkerhetsväst finns att hyra till barn

Ridvägarna är minimalt trafikerade och endast i undantagsfall möter man en bil, våra hästar är dock tränade för möten med bilar så de blir under normala omständigheter inte skrämda av fordon.

Vår gödselhantering är kretsloppsbaserad vilket innebär att gödsel läggs i specialbyggd täckt container och transporteras bort för att spridas på åkrarna.

cert

Hjärtstartare1

HLR

Gödsel